ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Новини

  ЦЕННИ НАСОКИ: Как да преборим затлъстяването при децата!

  02.06.2020

  Честотата на затлъстяването се е утроила в световен мащаб от 1975 г. Повече от 1.9 млрд. възрастни са с повишено телесно тегло, а от тях над 650 млн. Души са със затлъстяване. 41 млн. деца под 5 г. са с повишено телесно тегло. Над 340 млн. деца и подрастващи на възраст 5-19 г. са с повишено телесно тегло/затлъстяване.

  Тези данни изнесе майор доц. Цветелина Тотомирова от екипа на Клиника по ендокринология и болести на обмяната в рамките на инициативата "Спортувай с президента", която се проведе на 1 юни – Ден на детето. Инициативата е насочена към повишаване на физическата активност на децата и подраствашите.

  Доц. Тотомирова изтъкна няколко причини за увеличаване на честотата на затлъстяването: рекламиране на храна насочено към деца, голям размер на порциите храна, свръхконсумация на подсладени със захар напитки, намалена цялостна физическа активност, както преди, така и след училищните часове, ограничение във физическото възпитание в училище, често хранене извън дома, местоживеене, което ограничава активния начин на живот, повишаване на времето, прекарано пред екрана, лесен достъп до високо-калорийни, рафинирани, с добавено захарно съдържание храни.

  Средно 4 от 10 деца на възраст 5-15 г. са физически неактивни!

  Учениците с  изразена физическа активност показват тенденция да получават по-добри оценки, редовно посещават училище, демонстрират по-добри познания (вкл. паметови), по-отговорни са в училищните занимания (вкл. припоставяне на определена задача), подчерта специалистът.

  Последствията на затлъстяването в детска възраст: лошо здравословно състояние в детска възраст, вкл. артериална хипертония и метаболитни нарушения, по-ниска самооценка, по-голяма вероятност да бъдат подложени на тормоз, по-лоши резултати в училище и по-често пропускане на часове, по-лошо здравословно състояние като възрастни с повишено предразположение към обезитет и кардиоваскуларни заболявания, по-голяма вероятност за по-лошо платена работа и по-лоши кариерни перспективи.

  По думите на доц. Тотомирова основните насоки за повишаване на физическата активност са: да повишим времето, което децата прекарват в организирани игри на открито, да създадем условия за практикуване на различни видове спорт както в училище, така и извън него, да възпитаме поведение, което включва адекватна физическа активност и да покажем своя личен пример.

  Защото бъдещето на нашите деца зависи от самите нас!