ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Новини

  „Опорни точки” за топ специалисти

  11.09.2020

  Близо 2 месеца курсантите от първия випуск по специалност „Военен лекар“ „живяха” сред едни от най-именитите лекари в България.

  Освен практическите занимания в клиниките, бъдещите лекари под пагон преминаха и през интензивен лекционен курс в рамките на задължителния си след III-ти курс стаж във ВМА.

  Курсантите споделят, че работата им с екипите на ВМА им е помогнала за обогатяване на теоретичните им познания с конкретни практически умения, както и за придобиване на работни навици. За някои т. нар „сестрински стаж” бе възможност за проверка на мотивацията, както и за придобиване на реалистична представа за работата „на терен”. А за други – насока за избор на специалност след време.

  С тези деца е удоволствие да се работи, защото са много мотивирани, коментира и майор доц. Георги Попиванов от Клиниката по ендоскопска, ендокринна хирургия и колопроктология, който заедно с началника на ВМА бе сред основните лектори на т.нар. хирургичен модул.

  Лекционният курс залагаше на темите, свързани с военната травма, принципите на военната хирургия, както и на ключови въпроси от пропедевтиката на хирургическите болести.

  Програмата много умело съчетаваше теорията с практиката, нашата цел бе да акцентираме върху важните неща от научна гледна точка. Да учиш медицина без учебници е като да плуваш в море без навигация – лекциите са точно за това – не да им се преразкажат учебниците, а да им се даде навигацията. Точно това и направихме – дадохме им опорните точки, на които да си построят зданието на науката, коментира майор доц. Попиванов.